UPDATES

Casestudie: MBD implementatie in het onderwijs

Deze bundel bevat de documentering van 2 casestudies die uitgevoerd worden op de Technologiecampus van de Odisee Hogeschool te Gent. Er is gekozen voor on-site casestudies enerzijds omdat we in de opleiding Ontwerp- en Productietechnologie up-to-date willen blijven met de laaste technologieën. Anderzijds omdat het samenwerken met externe bedrijven bemoeilijkt werd door door de COVID19 pandemie en de bijhorende maatregelen.

Doorgaan met het lezen van “Casestudie: MBD implementatie in het onderwijs”

Cursus: MBD in Zeiss Calypso 7.2

Deze cursus bevat praktische richtlijnen, aanbevelingen en methodes voor het gebruik van de Zeiss CALYPSO software volgens de MBD-strategie. Deze bundel is opgesteld in voorbereiding op een casestudie voor Hansen Industrial Transmissions NV en wordt ook gebruikt voor opleiding van de gebruikersgroep alsook binnen de studierichtingen Ontwerp- en Productietechnologie (OPT) van de Odisee, Thomas More en Vives hogeschool.

Doorgaan met het lezen van “Cursus: MBD in Zeiss Calypso 7.2”

Cursus: MBD in SolidWorks 2020

De bundel bevat praktische richtlijnen en methodes voor het ontwerpen volgens de MBD-strategie in SolidWorks 2020 en wordt gebruikt voor opleiding van de gebruikgersgroep alsook binnen de studierichtingen Ontwerp- en Productietechnologie (OPT) van de Odisee, Thomas More en Vives hogeschool.

Er is bij het opstellen van de methodes en best-practices steeds getracht de ISO16792:2020 norm te respecteren. Gezien de huidige stand van zaken is dit niet altijd mogelijk en is naar een aanvaardbare oplossing gezocht.

Doorgaan met het lezen van “Cursus: MBD in SolidWorks 2020”

Bundel 1: Introductie in Model Based Definition

In deze eerste bundel wordt getracht de huidige stand van de MBD technologie in kaart te brengen. De verzamelde kennis rond MBD is zodanig gecentraliseerd en beschreven dat de informatie praktisch en bruikbaar is voor de Vlaamse maakbedrijven. Om dit te realiseren wordt gefocust op de ‘wat’ en ‘hoe’. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende begrippen en concepten alsook hoe deze zich vertalen naar de praktijk. Vervolgens worden de geclaimde voordelen onderzocht, de beperkingen in kaart gebracht en de huidige mogelijkheden van de technologie onder de loep genomen.

Doorgaan met het lezen van “Bundel 1: Introductie in Model Based Definition”