Model Based Definition (MBD)

Model Based Definition (MBD) is een strategie waarbij driedimensionele CAD-modellen voorzien worden van alle informatie die nodig is doorheen de volledige Product Lifecycle. Dit model wordt de centrale, unieke en complete waarheid waar telkens de benodigde gegevens uit opgehaald kunnen worden.

De informatie wordt zodanig gedefinieerd en volgens een bepaalde ontologie aan het model gekoppeld dat deze eenvoudig te interpreteren is door mens en machine. De MBD-ontologie is een datastructuur die alle relevante entiteiten en hun onderlinge relaties bevat in een hierarchische structuur. Dit framework laat toe om software-pakketten beslissingen te laten nemen op basis van de beschikbare data en bijhorende regels. Zodoende wordt de scheiding tussen ontwerp en de rest van de Product Lifecycle volledig weggewerkt waardoor vele taken geautomatiseerd kunnen worden.

DOELSTELLINGEN VAN MBD

Efficiëntere productiecyclus

Door alle productgegevens eenmalig te definieren en vervolgens in elke stap van de Product Lifecycle opnieuw te gebruiken en waar nodig aan te passen kunnen ontwerp, simulatie, planning, productie, inspectie, data-management en communicatie efficienter verlopen. Bovendien kunnen verschillende stappen uit dit proces (gedeeltelijk) geautomatiseerd worden. Dit vertaalt zich in een lagere productkost en kortere time-to-market. Dit is in sterk contrast met de traditionele werkwijze waarbij data telkens manueel uit de 2D-tekeningen overgenomen of naar het 3D model teruggekoppeld moet worden.

Gecentraliseerde data

Door het MBD-model als centrale waarheid doorheen de Product Lifecycle te gebruiken kan in elke stap de informatie opgevraagd, verwerkt en naar het model terugkoppelt worden. Dit zorgt ervoor dat er iedereen met dezelfde gegevens werkt en informatieverlies of fragmentatie vermeden wordt.

Reductie van data-management

Door alle data te centraliseren verdwijnt de scheiding tussen ontwerp en de rest van de Product Lifecycle. Omdat elke stap gebruik maakt van hetzelfde model kan, met behulp van een Product Lifecycle Management (PLM) systeem, de hoeveelheid benodigd data-management sterk gereduceerd worden. Een PLM systeem verzorgt de uitlening van de MBD-bestanden, doet aan versiecontrole en tracht een gesloten systeem (closed-loop) te creëeren waarin feedback mogelijk is. Hierdoor kunnen versie-, terugkoppelings- en menselijke fouten vermeden worden.

Altijd up-to-date

Door gegevensfragmentatie ten gevolge van 2D afgeleiden en afzonderlijke databestanden te vermijden kan er, mits het gebruik van een PLM-systeem voor gezorgd worden dat steeds de meest recente versie van het model geraadpleegd wordt. Dit in tegenstelling tot de traditionele 2D tekeningen die verouderd kunnen zijn en geen terugkoppeling naar het oorspronkelijke model toelaten.

Eenduidig model

In tegenstelling tot 2D-tekeningen waar men beperkt is tot de, door de ontwerper, voorziene aanzichten kunnen MBD-modellen door elke gebruiker naar wens gemanipuleerd en onderzocht worden. Dit zorgt ervoor dat fouten ten gevolge van oneenduidigheid of verkeerdelijke interpretatie sterk gereduceerd kunnen worden. Bovendien moeten vorm en maat steeds overeenstemmen aangezien deze semantisch gekoppeld zijn. Ook dit sluit een aantal veelvoorkomende problemen bij productie en inspectie uit.

Vereenvoudigd ontwerpproces

Omdat alle gegevens verzameld worden in het 3D model kunnen vorm en maat tegelijkertijd gespecifieerd worden. Door parallel te werken kan de bemating sneller verlopen en wordt de ontwerper verplicht om bij elke stap ook meteen stil te staan bij de functie en werking van elke geometrie. Bovendien wordt, door in 3D te blijven werken, de tijdsintensieve omzetting naar 2D vermeden.