Cursus: MBD in SolidWorks 2020

De bundel bevat praktische richtlijnen en methodes voor het ontwerpen volgens de MBD-strategie in SolidWorks 2020 en wordt gebruikt voor opleiding van de gebruikgersgroep alsook binnen de studierichtingen Ontwerp- en Productietechnologie (OPT) van de Odisee, Thomas More en Vives hogeschool.

Er is bij het opstellen van de methodes en best-practices steeds getracht de ISO16792:2020 norm te respecteren. Gezien de huidige stand van zaken is dit niet altijd mogelijk en is naar een aanvaardbare oplossing gezocht.

Computer Aided Design (CAD) voor MBD

Het 3D ontwerp bij het toepassen van de MBD-strategie met exact dezelfde functies die gebruikt worden bij de klassieke manier uitgevoerd worden. De ontwerpmethode en functiekeuze zijn wel verschillend omdat het voor compabiliteit met de MBD-functies en CAx-pakketten downstream van belang is hoe een Feature gedefinieerd en van Product Manufacturing Information (PMI) voorzien wordt. Het is dan ook cruciaal om hier de nodig aandacht aan te besteden. Om de mogelijkheden van de MBD-technologie ten volle te benutten moet bij het ontwerpen steeds gestreeft worden naar:
– Een eenvoudige en volledige productdefinitie;
– Minimale hoeveelheid Features & Product Manufacturing Information in functie van overzicht, automatiseerbaarheid en interpretabiliteit;
– Zo hoog mogelijk aandeel semantische PMI;
– Maximale herbruikbaarheid in CAx-pakketten Product Lifecycle;
– Maximale ontwerpefficientie.

In tegenstelling tot de klassieke methode kan PMI gaandeweg aan het model toegekend worden. Het ontwerpen en annoteren van een model kan parallel verlopen aangezien beide in de 3D omgeving verlopen. Het is in deze nieuwe strategie dan ook niet langer interessant om het ontwerp en bematen van een product door verschillende personen te laten uitvoeren. Designer en Draftsman worden één. Ook het maken van documenten voor productie, montage, veiligheid, keuring, marketing… kan parallel gebeuren. De MBD-workflow heeft ook als voordeel dat bij het ontwerpen meteen bij de functie en samenstelling van elke geometrie stilgestaan moet worden. Dit is effiecienter omdat:
– Eventuele problemen met betrekking tot de samenstelling of productiemogelijkheden sneller opgespoord worden;
– De PMI automatisch update bij revisies;
– Eventuele communicatiefouten tussen Design en Draft vermeden worden;
– …

Er wordt momenteel een onderscheid gemaakt worden tussen 2 soorten MBD-modellen:

Fully Annotated Models (FAM)
Elke geometrie van het model wordt volledig en sluitend gedefinieerd met behulp van GD&T. Ook wanneer een bepaalde geometrie niet-functioneel is of enkel de algemene tolerantie van toepassing is. Deze vorm van bemating vloeit voor uit de traditionele 2D werkwijze en normen waarbij er vanuitgegaan moest worden dat er geen bijkomende informatie uit het model opgevraagd kan worden.

Minimally Annotated Models (MAM)
Enkel de geometrieën die aan een specifieke tolerantie qua grootte, plaats of vorm moeten voldoen worden voorzien van een maat. De overige nominale maten, en hun bijhorende algemene tolerantie, kunnen uit het 3D model opgevraagd worden door mens of machine. Deze methode leent zich het meer tot de eerder
besproken ontwerpdoelen. Het gebruik van een MAM is echter enkel nuttig wanneer alle stakeholders over voldoende middelen beschikken om de benodigde informatie uit het model op te vragen.

Uit verschillende casestudies is reeds gebleken dat het MBD-ontwerproces langer duurt dan de klassieke methode. Het gaat om zo’n 150% tot 200% bij het creëeren van Fully Annotated Models (FAM). Voor het ontwerpen van een Minimally Annotated Models (MAM) schommelt dit tussen de 100% en 150%. [?] De workflow is dus tijdsintensief maar loont de moeite aangezien het verlies van de CAD-fase gecompenseerd wordt door een verlaagde werkbelasting downstream. Omdat de informatie op een (her)bruikbare en machine-readable wijze aan het model is gekoppeld.

In de hoofdstukken die volgen wordt gefocust op hoe een goed MBD model opgebouwd kan worden binnen SolidWorks 2020.

Meer informatie

De cursus is opgedeeld in 4 hoofdstukken die elk een aspect van de Product Lifecycle (PL) voor hun rekening nemen. De theoretische begrippen en concepten die in de hoofdbundel toegelicht zijn worden hier naar de praktijk gebracht. In ieder hoofdstuk wordt toegelicht wat de huidige mogelijkheden en beperkingen zijn van het pakket waarbij telkens ook een (gedeeltelijke) oplossing voorgesteld wordt alsook welke veranderingen we in de toekomst wensen te zien.

 Leden van de gebruikersgroep kunnen hier de volledige cursus lezen.

[1] The ROI of MBD, Lifecycle Insights (Chad Jackson), 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s