DIGITEK4.0

Het TETRA-project DIGITEK4.0 project vertrekt vanuit de actuele noden van maakbedrijven om up-to-date te blijven in een razendsnel veranderende industrie en spitst zich toe op de digitale technieken omtrent producttekeningen die industrie 4.0 met zich meebrengt. Hierbij wordt gefocust op Model Based Definition (MBD), een techniek waarbij een 3D model uitgerust met alle productspecificaties centraal staat doorheen de volledige Product Lifecycle.

Praktische know-how omtrent deze thema’s staat centraal in het project. De interdisicplinaire samenwerking tussen de Odisee, Thomas More, Vives hogeschool enerzijds en de gebruikersgroep anderzijds laat toe om de meest relevante vragen omtrent de technologie te onderscheiden en beantwoorden.

Onderzoek naar de huidige stand van zaken
In eerste instantie wordt getracht te verifieren of de huidige MBD-technologieën reeds in staat zijn om de beoogde doelstellingen waar te maken en in welke mate antwoord op de huidige industriële noden geboden kan worden.

Adviesverlening en opleiding voor Vlaamse maakindustrie
Vanuit het onderzoek beoogd het TETRA project Vlaamse maakbedrijven te begeleiden in hun digitale transformatie. Door praktische richtlijnen voor het ontwerpen met Model Based Definition te ontwikkelen en opleiding in de nieuwe technologiëen te voorzien wordt getracht een betere kennis bij de volledige gebruikersgroep te realiseren. Door het uitwerken van een aantal voorbeeldcases wordt een referentiekader gecreeerd waar  bedrijven beroep op kunnen doen bij het implementeren van de principes in hun onderneming.

Integratie in de bacheloropleiding Ontwerp- en Productietechnologie (OPT)
Door de vergaarde kennis  te verweven in het curriculum van de bacheloropleiding Ontwerp- en Productietechnologie (OPT) wordt getracht de volgende generatie bachelors klaar te stomen.